Raport z badania „Aktywizacja zawodowa dorosłych osób ze spektrum autyzmu przy użyciu technologii GSR”

Z radością informujemy, że raport wieńczący pracę nad projektem „Aktywizacja zawodowa dorosłych osób ze spektrum autyzmu przy użyciu technologii GSR” został opublikowany na stronie Fundacji SYNAPSIS, z którą przy tym projekcie współpracowaliśmy.

Podczas badania sprawdzaliśmy reakcje skórno-galwaniczne badanych osób, aby odpowiedzieć na pytanie, czy technologia GSR umożliwi rejestrację sygnałów poprzedzających zachowania gwałtowne, mogące być nieakceptowane w miejscu pracy. Takie badania połączone z indywidualnym podejściem do osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, mogą przyczynić się do ich skuteczniejszej aktywizacji na rynku pracy. 

Bransoletka GRS – urządzenie naszego autorstwa – było głównym narzędziem zbierania sygnałów EDA (reakcji elektrodermalnej). O tym, jak okazało się ono użyteczne, oraz do jakich wniosków doszliśmy wraz ze specjalistami z Fundacji  SYNAPSIS, można przeczytać w pełnym raporcie na stronie: http://www.pracowniasynapsis.pl/images/GSR/Raport_Synapsis.pdf