Powrót do projektów
Wentylator wylotowy
Wentylator wlotowy
Przycisk
Aluminiowa obudowa
Elektrozawory
Pompa
Pojemniki na zapach

Scent

Scent jest systemem do prezentacji bodźców zapachowych podczas analizy sensorycznej i badania układu nerwowego. Olfaktometr znajduje zastosowanie w diagnostyce, badaniach naukowych i marketingowych. Pozwala na pomiar reakcji układu nerwowego człowieka na zapachy (fale mózgowe i chemosensoryczne potencjały wywołane). Badania wykonane za pomocą urządzenia mogą być dla lekarza źródłem informacji w diagnostyce chorób neuro-degeneracyjnych (np. Alzheimera), co umożliwia ich zdecydowanie wcześniejsze wykrycie, postawienie diagnozy i rozpoczęcie rehabilitacji. Urządzenie może współpracować z większością EEG, systemów psychofizjologicznych i skanerów MR do 7T.

Status projektu: Dysponujemy gotowym prototypem urządzenia w wersji 2.0. We współpracy z naukowcami z Oxford i King’s College pracujemy obecnie nad projektem badania klinicznego “Funkcjonowanie i elektrofizjologia węchu jako potencjalny biomarker choroby Alzheimera”. Przyznany patent. Ze względu na intensywne prace nad rozwojem wersji 2.0, podjęto decyzję o przerwaniu sprzedaży urządzenia w jego pierwszej wersji.