Warsztaty German Neuroscience Society w Getyndze

Justyna Żurawska, nasza Research and Innovation Analyst, wzięła udział w kursie dotyczącym przezczaszkowej stymulacji magnetycznej i elektrycznej, który był organizowany przez German Neuroscience Society.

Wydarzenie odbyło się w dniach 11-13 lutego i ściągnęło specjalistów tMS i tES z całej Europy. Justyna potwierdza, że wykłady były niezwykle ciekawe i wiedza na nich zdobyta na pewno przyda się w pracy całego zespołu R&I.