Neuro Device Group S.A.

04-501 Warszawa
ul. Płowiecka 1
Tel.: (+48) 513 121 977
Email: kontakt(at)neurodevice.pl
Dział serwisowy: support(at)neurodevice.pl

Dane rejestrowe firmy

NIP: 522-290-60-05
REGON: 141654229
KRS: 0000606941
Sąd Rejonowy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakł.: 140 000,00 zł
wpłacony w całości

Numery kont bankowych

Santander Bank Polska S.A.
Konto PLN: 27 1500 1546 1215 4007 6837 0000
Konto EUR: IBAN PL67 1090 2590 0000 0001 3418 3935
SWIFT: WBKPPLPP