Neuro Device Group S.A.

01-510 Warszawa
ul. Gen. Józefa Zajączka 28
Tel.: (+48) 513 121 977
Email: kontakt(at)neurodevice.pl
Dział serwisowy: support(at)neurodevice.pl

Dane rejestrowe firmy

NIP: 522-290-60-05
REGON: 141654229
KRS: 0000606941
Sąd Rejonowy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakł.: 1 000 000,00 zł
wpłacony w całości

Numery kont bankowych

Bank Pekao S.A.
Nr konta PLN: 28 1240 6074 1111 0011 1342 0448
Nr konta EUR: PL15 1240 6074 1978 0011 1342 0594
SWIFT: PKOPPLPW