Neuro Device i ośrodek Terapia Neurologiczna Samodzielni prowadzą badanie dotyczące neurostymulacji w terapii afazji poudarowej.

Zespół badawczy, składający się z naukowców, lekarzy i neuropsychologów, zweryfikuje czy przezczaszkowa stymulacja prądem zmiennym w połączeniu z ćwiczeniami językowymi przyspiesza rehabilitację afazji. W badaniu mogą wziąć udział osoby w wieku 18-80 lat, u których objawy udaru wystąpiły co najmniej trzy miesiące przed przystąpieniem do badania.

Częstym wynikiem udaru lewej półkuli mózgu jest afazja, objawiająca się trudnościami w posługiwaniu się językiem podczas czytania, mówienia i pisania. Jednym ze sposobów wsparcia tradycyjnej terapii jest zastosowanie przezczaszkowej stymulacji elektrycznej (ang. transcranial electrical stimulation), która służy pobudzaniu procesów neuroplastycznych mózgu. Wsparcie neuroplastyczności za pomocą stymulacji mózgu ma szczególnie istotne znaczenie, kiedy afazja przechodzi w stan chroniczny (trwa powyżej sześciu miesięcy), ponieważ po tym czasie zdolności samonaprawcze mózgu po udarze ulegają znacznemu zmniejszeniu.

Na czym polega badanie

Badanie składa się z dwóch etapów trwających po 12 dni, które są oddzielone 16-dniową przerwą przeznaczoną na odpoczynek od rehabilitacji zaburzeń językowych. Po zakończeniu projektu każdy uczestnik odbywa dodatkowe dwie wizyty kontrolne. Wyniki dotychczasowych badań naukowych wskazują, że zastosowana metoda powinna być skuteczniejsza w porównaniu do terapii bez wykorzystania stymulacji mózgu. Informacje otrzymane w czasie projektu mogą pomóc w doskonaleniu metod leczenia chorych z afazją.

Kto nie powinien brać udziału w badaniu

W badaniu nie mogą brać udziału osoby ze stwierdzoną padaczką i osoby, które doznały napadu drgawkowego w ciągu ostatnich 36 miesięcy.

Choć w literaturze naukowej brak takich doniesień, elektrostymulacja może zwiększać ryzyko napadu drgawkowego, dlatego przed ostatecznym zakwalifikowaniem do badania wykonane zostanie badanie EEG, mające na celu wyeliminowanie aktywności padaczkowej.

Ponadto w badaniu nie mogą wziąć udziału osoby, które mają w ciele elektrycznie, magnetycznie lub mechanicznie aktywowany implant (w tym stymulator serca), wewnątrzmózgowy klips naczyniowy lub dowolny inny wrażliwy na elektryczność system.

Każdy uczestnik projektu będzie objęty ubezpieczeniem wykupionym na potrzeby badania.

Projekt otrzymał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Uwaga! Dla każdego terapeuty, którego pacjent zakwalifikuje się do badania, przewidujemy wynagrodzenie.

Aby zgłosić chęć wzięcia udziału w badaniu prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem badania +48 504.426.694.
Badanie będzie przeprowadzane w Warszawie.