Praca w Neuro Device ma sens

Pracujemy z nowymi technologiami przy projektach, które mają wpływ na jakość ludzkiego życia. Choć wywodzimy się z różnych środowisk, mamy wspólne cele i wizję. Chcemy robić rzeczy ważne i dostarczać nowych rozwiązań, których świat potrzebuje. Jeżeli w atmosferze wzajemnego szacunku chcesz dzielić się i zdobywać nową wiedzę i umiejętności, dołącz do nas. Z przyjemnością Cię poznamy.

Nie zawsze prowadzimy rekrutację, ale jeżeli uważasz, że Twoje umiejętności, pasja i wiedza sprawdzą się w naszym środowisku pracy, prosimy o przesłanie CV. Dzięki spontanicznym aplikacjom udało nam się już powiększyć grono pracowników Neuro Device o wspaniałych specjalistów

Powrót do kariery

Innowacyjność

Wiele z naszych urządzeń jest pierwszymi tego typu na świecie. Stawiamy sobie wyzwania, z którymi dotychczas nikt sobie nie poradził. Nam zazwyczaj się to udaje.

Ludzie

Podstawą naszych sukcesów są ludzie. Gdyby nie oni, Neuro Device nie zaszłoby tak daleko.

Naukowe Standardy

Utrzymując kontakty z naukowcami, badaczami i lekarzami z całego świata, zachowujemy naukowe podejście do naszych projektów oraz dostęp do najnowszej wiedzy

Jakość i odpowiedzialność

Jakość jest najważniejsza. W przypadku urządzeń medycznych jakość idzie w parze z odpowiedzialnością, dlatego traktujemy ją priorytetowo.

Wspólne dla nas wszystkich wartości pozwalają tworzyć rozwiązania, które osobom cierpiącym na choroby neurologiczne pomagają wrócić do zdrowia

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy Neuro Device Group S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Gen Zajączka 26 jako administrator danych osobowych informuje, iż dane kandydata są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a także dobrowolnie wyrażonej zgody, jeżeli kandydat podaje szerszy zakres danych, niż wymagany w przepisach prawa. Każdemu kandydatowi aplikującemu o pracę przysługuje zarówno prawo dostępu do treści swoich danych, ich usuwania (chyba, że przepisy stanowią inaczej), poprawiania i przenoszenia jak i do wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych. Dla danych wykraczających poza określone w Kodeksie Pracy, przetwarzanych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody kandydata, przysługuje prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na przetwarzanie trwające do momentu wycofania zgody. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w wypadku uchybienia ze strony administratora danych w zakresie realizacji wymagań określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Państwa dane są przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. Dane mogą być udostępniane zewnętrznym firmom rekrutacyjnym.

Prosimy o zamieszczenie poniższej zgody w dokumencie CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w niniejszym dokumencie CV w celu rekrutacji na stanowisko [tu podać nazwę stanowiska]” W wypadku, gdy życzycie sobie Państwo, by Wasze CV zostało zarchiwizowane w celu rekrutacji na inne stanowiska prosimy o dodanie niniejszej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie i archiwizację moich danych osobowych zawartych w dokumencie CV w celu rekrutacji na inne stanowiska w Neuro Device Group S.A.” W takim wypadku Państwa CV będą przechowywane przez pół roku lub do czasu cofnięcia powyższej zgody.

Osoby zainteresowane poniższymi ofertami pracy, prosimy o przesłanie CV na adres:
rekrutacja(at)neurodevice.pl