Współpraca Neuro Device z Uniwersytetem Gdańskim

Zawarliśmy umowę o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim – jedną z większych placówek naukowych w Polsce.

Od teraz Neuro Device i Uniwersytet będą wspierać się w działaniach, głównie poprzez prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych, wymianę doświadczeń oraz posiadanej wiedzy eksperckiej. W ramach wspólnych działań zostanie przeprowadzone badanie dotyczące nowych metod treningu mentalnego sportowców, którego celem jest stworzenie narzędzia do treningu wyobraźni osób pracujących z sportem.

Celem dodatkowym jest obserwacja i zbadanie, czy zmiany neuroplastyczne po takim treningu wpłyną na efektywność zawodników. Podjęte wspólnie inicjatywy przyczynią się nie tylko do rozwoju nauki, ale i podniesienia jakości usług obu stron.