Neuro Device ze wsparciem Europejskiej Rady ds. Innowacji

Dołączyliśmy do elitarnego grona firm, które otrzymają grant od Europejskiej Rady ds. Innowacji.

W ramach unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 będziemy rozwijać nasz projekt – Neuro Device Voic™. Wsparcie przyznane zostało w ramach I Fazy Instrumentu MŚP. Zostanie przeznaczone na opracowanie niezbędnych analiz, a przy okazji na  lepsze przygotowanie projektu do aplikowania o wsparcie w ramach Fazy II.

Europejska Rada ds. Innowacji wybrała do finansowania 246 małych i średnich przedsiębiorstw z 24 krajów. Wśród nich są 4 firmy z Polski.

Neuro Device Voic™ – to projekt, którego celem jest opracowanie pierwszego na świecie systemu do efektywnej rehabilitacji zaburzeń mowy (afazji). Zgodnie z dostępnymi danymi, takiej terapii potrzebuje aż 1 na 250 osób na świecie.

Więcej o projekcie Neuro Device Voic™ znajduje się tutaj.