Badania LifeTone Baby Monitor w Szpitalu Pro-Familia w Rzeszowie

Z radością informujemy, że nasze urządzenie do monitorowania funkcji życiowych u niemowląt zakończyło swoje testy, które miały miejsce na oddziale neonatologii w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia w Rzeszowie.

Na grupie zakwalifikowanych do badania noworodków i wcześniaków sprawdzana była korelacja urządzenia z kardiomonitorem. Zebraliśmy dane z obu urządzeń, oraz opinie od personelu, które pomogą nam we wdrożeniu udoskonaleń.

Serdecznie dziękujemy za tę owocną współpracę.