Paweł Soluch absolwentem Leadership Academy!

Paweł Soluch został absolwentem Leadership Academy for Poland, organizowanej przez Center for Leadership. Paweł miał okazję znaleźć się w gronie absolwentów dzięki stypendium programu FOCUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Szczerze polecamy spotkania wspierające rozwój jakościowego przywództwa. Jesteśmy naprawdę dumni z naszego CEO!

Center for Leadership to organizacja promująca rozwój dobrego przywództwa w Polsce i łącząca wybitnych Polaków, którzy będą kształtować przyszłość Polski i świata, poprzez tworzenie pozytywnych wartości, odblokowywanie ukrytego potencjału ludzi i organizacji, inspirowanie ich do aktywnego uczestnictwa w sprawach publicznych i podejmowania nowych inicjatyw, które pozytywnie wpływają na świat. Centre for Leadership oferuje stypendium i wspiera nowe standardy w edukacji i nauce w Polsce, dążąc do ustanowienia światowej klasy uniwersytetu w Polsce.

Zdjęcie: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Opis za: Center for Leadership