Powrót do projektów

Projekty Unijne

Safe & Comfort MR System

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie komercjalizacji innowacyjnego rozwiązania zwiększającego możliwości monitorowania stanu pacjenta i komunikacji z nim podczas badań rezonansem magnetycznym.

MentorEye

Celem projektu jest opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej na potrzeby leczenia nowotworów.

SENSEAS

Ideą projektu jest opracowanie i weryfikacja systemu wykorzystującego najnowsze technologie, który umożliwi obiektywną ocenę przy diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jest to pierwszy na świecie system wykorzystujący jednocześnie techniki multimedialne oraz pomiary psychofizjologiczne ( eye tracking, EDA/GSR), które pomagają w diagnozie małych dzieci, dając im szansę na normalne życie w przyszłości.

Eyevid

Celem projektu jest opracowanie zestawu narzędzi do badania infrastruktury drogowej w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Umożliwi to kompleksową ocenę bezpieczeństwa wynikającego z widoczności lub braku widoczności elementów kluczowych dla bezpiecznego poruszania się pojazdów po drogach. Projekt zakłada wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych i biometrycznych, w tym przede wszystkim techniki okulograficznej i symulatorów jazdy.