Powrót do projektów
Aluminiowa obudowa
Porty do komunikacji
Wskaźniki

tES

tES to system do przezczaszkowej stymulacji mózgu, poprawiający efektywność rehabilitacji neurologicznej, z szerokim zastosowaniem w projektach naukowych. System jest obsługiwany z poziomu wyświetlacza dotykowego lub autorskiej aplikacji. Podstawowa wersja urządzenia została rozbudowana o dwa dodatkowe moduły: Interface umożliwiający obsługę z zewnętrznych urządzeń operujących w środowiskach MATLAB lub PsychoPy oraz Splitter gwarantujący równomierny rozkład prądu dzięki zestawowi rezystorów i przełączników.

Urządzenie nurostym tESm zostało certyfikowane wg nowego rozporządzenia UE o wyrobach medycznych z dniem 26 maja 2021 roku. W zakresie certyfikacji znalazły się tryby prądowe tACS i tRNS – co czyni nurostym tESm pierwszym tego typu urządzeniem medycznym na świecie.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Device Regulation), zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.

Status projektu: Gotowy produkt w sprzedaży.