Rozwiązania z dziedziny neurostymulacji, które podnoszą jakość życia

Specjalizujemy się w rozwoju innowacyjnych rozwiązań z zakresu terapii, diagnostyki i badań naukowych mózgu i centralnego układu nerwowego. Naszą misją jest tworzenie rozwiązań, które poprawiają jakość ludzkiego życia. Kreujemy obraz współczesnej neuronauki.

Poznaj nasze dziedziny

MRI

Neurorehabilitacja

Neuronauka

Neurostymulacja

Funkcjonalny rezonans magnetyczny jest uznawany za całkowicie bezpieczną metodę badań czynności układu nerwowego. Z dużą dokładnością pokazuje, które regiony mózgowia są zaangażowane w zadanie wykonywane przez badaną osobę. Poszerzenie badania rezonansowego o biosygnały może pozwolić na monitorowanie stanu osoby badanej (np. pobudzenia emocjonalnego lub mięśniowego) czy nawet stopnia jej zaangażowania w eksperyment. MRI znajduje zastosowanie m.in. w obserwacji postępów leczenia chorób neurodegeneracyjnych, anomalii i guzów.
Rehabilitacja neurologiczna w ostatnich latach coraz bardziej korzysta z nowoczesnych rozwiązań technologicznych bazujących na badaniach mózgu związanych z procesami neuroplastycznymi. Metody stymulacji mózgu uznane są w terapii depresji, schizofrenii, choroby Parkinsona, jak również w rehabilitacji poudarowej. Połączone z odpowiednio prowadzoną przez specjalistę terapią mogą doprowadzić do utrwalonych zmian w funkcjonowaniu mózgu. Interfejsy mózg-komputer znajdują z kolei zastosowanie poudarowej rehabilitacji motorycznej, komunikacji alternatywnej, jak również we wspieraniu komunikacji i ocenie stanu osób z zaburzeniami świadomości.
Neuronauka to wszelkie metody obrazowania oraz pomiaru aktywności mózgu. Nazwa odnosi się do całej grupy badań naukowych nad układem nerwowym. Jej obecny bardzo szybki rozwój wynika z implementacji odkryć neuronaukowych w marketingu, automatyce, robotyce, ergonomii, badaniach kierowców czy komunikacji alternatywnej.
Neurostymulacja wykorzystuje niemal niewyczuwalny prąd elektryczny o niewielkim natężeniu, który działa pobudzająco albo hamująco na wybrane obszary mózgu, wpływając na jego neuroplastyczność. Neurostymulacja jest wykorzystywana m.in. w terapii depresji, migreny, choroby Parkinsona i badaniach nad chorobami neurodegeneracyjnymi i anomaliami mózgu.