Rozwiązania z dziedziny neurostymulacji, które podnoszą jakość życia

Specjalizujemy się w rozwoju innowacyjnych rozwiązań z zakresu terapii, diagnostyki i badań naukowych mózgu i centralnego układu nerwowego. Naszą misją jest tworzenie rozwiązań, które poprawiają jakość ludzkiego życia. Kreujemy obraz współczesnej neuronauki.

Poznaj nasze dziedziny

Neurostymulacja

Neurorehabilitacja

Neuronauka

Neurostymulacja wykorzystuje niemal niewyczuwalny prąd elektryczny o niewielkim natężeniu, który działa pobudzająco albo hamująco na wybrane obszary mózgu, wpływając na jego neuroplastyczność. Neurostymulacja jest wykorzystywana m.in. w terapii depresji, migreny, choroby Parkinsona i badaniach nad chorobami neurodegeneracyjnymi i anomaliami mózgu.
Rehabilitacja neurologiczna w ostatnich latach coraz bardziej korzysta z nowoczesnych rozwiązań technologicznych bazujących na badaniach mózgu związanych z procesami neuroplastycznymi. Metody stymulacji mózgu uznane są w terapii depresji, schizofrenii, choroby Parkinsona, jak również w rehabilitacji poudarowej. Połączone z odpowiednio prowadzoną przez specjalistę terapią mogą doprowadzić do utrwalonych zmian w funkcjonowaniu mózgu. Interfejsy mózg-komputer znajdują z kolei zastosowanie poudarowej rehabilitacji motorycznej, komunikacji alternatywnej, jak również we wspieraniu komunikacji i ocenie stanu osób z zaburzeniami świadomości.
Neuronauka to wszelkie metody obrazowania oraz pomiaru aktywności mózgu. Nazwa odnosi się do całej grupy badań naukowych nad układem nerwowym. Jej obecny bardzo szybki rozwój wynika z implementacji odkryć neuronaukowych w marketingu, automatyce, robotyce, ergonomii, badaniach kierowców czy komunikacji alternatywnej.